Klimaatdoelen Nederland 2020 ‘buiten bereik’, aldus planbureau


De Nederlandse staat haalt de klimaat- en energiedoelstellingen voor 2020 niet, concludeerde het Nederlandse Planbureau voor de Leefomgeving PBL in zijn korte termijnraming voor 2020. Het PBL gaat zelfs zo ver dat het doel is om de uitstoot van broeikasgassen met 25 te verminderen procent ten opzichte van 1990 volgend jaar, zoals bepaald in de Urgenda-uitspraak, ‘buiten bereik’, meldt NU.nl.

Milieuorganisatie Urgenda won in 2015 een rechtszaak waarin zij de Nederlandse staat dwong zich te houden aan de zelfopgelegde C02-doelstellingen, die voortvloeien uit een in 2013 gesloten energieovereenkomst. De rechtbank in Den Haag bekrachtigde deze uitspraak na hoger beroep van de Staat. Het doel is om de uitstoot van broeikasgassen, met name CO2, volgend jaar met 25 procent te verminderen ten opzichte van de emissieniveaus in 1990. Volgens het PBL haalt de Nederlandse staat deze doelstelling niet en schommelt rond de 21 procent. Sinds 2017 is de hoeveelheid uitstoot zelfs toegenomen.

De dienst nam in haar rapport een onzekerheidsmarge op. De geschatte CO2-reductie van 21 procent valt binnen een bandbreedte van 17 tot 24 procent. Qua hoeveelheden betekent dit dat de Nederlandse staat in 2020 tussen de 2 en 17 megaton emissies boven het afgesproken plafond van 166 megaton zal komen.

Het PBL verwacht dat de uitstoot van broeikasgassen in 2020 5 megaton hoger zal zijn dan de dienst in haar eerdere raming van 2017 al zei. Dit komt voor een groot deel door hogere economische groei. Ook het energieverbruik van huishoudens en de industrie daalt minder hard dan eerder werd ingeschat.

Ook de Nederlandse regering haalt twee andere klimaatdoelstellingen niet, die geen onderdeel vormden van de Urgenda-uitspraak. Naar schatting 12,2 procent van de Nederlandse energie wordt volgend jaar opgewekt uit hernieuwbare bronnen, 1,8 procent lager dan de Europese doelstelling van 14 procent. En Nederland loopt nog steeds achter op het gebied van energiebesparing.

Nu deze cijfers bekend zijn gemaakt, gaat de Nederlandse regering werken aan een plan om de doelstellingen voor 2020 toch te halen, aldus de krant.

Urgenda heeft de mogelijkheid om een ​​boete op te eisen van de overheid als de doelstellingen niet worden gehaald, maar directeur Marjan Minnesota heeft tegen NU.nl gezegd dat de organisatie die optie liever niet zou nemen. ‘Ik wil die kaart niet spelen. Ik neem aan dat we onder een rechtsstaat leven. Het zal een ding zijn als de regering zegt: we negeren deze regel.’

Spring naar toolbar