6.2 C
Utrecht
zaterdag, januari 22, 2022

NCTV coördineert Nationaal Crisiscentrum vanwege coronavirus

- Advertisement -


donderdag, 12. maart 2020 – 19:20 Update: 12-03-2020 22:27

NCTV coördineert 

De minister van Justitie en Veiligheid is de coördinerend minister op het gebied van crisisbeheersing. De NCTV geeft invulling aan deze coördinerende verantwoordelijkheid van de minister. Overige departementen vervullen rollen binnen de structuur, of vervullen vanuit hun beleidsveld een eigen coördinerende rol, zoals het geval is met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bij het nieuwe coronavirus. 

Nationaal Crisiscentrum

Elk ministerie neemt maatregelen op het eigen beleidsterrein om verdere uitbreiding van het coronavirus te voorkomen. Het Nationaal Crisiscentrum, ondergebracht bij de NCTV, is 24/7 informatieloket en ondersteunt de nationale crisisstructuur en de daarbij betrokken partijen.

Ministeriële Commissie Crisisbeheersing (MCCb)

De MCCb, in aanwezigheid van minister-president Mark Rutte, besluit over het geheel van maatregelen en voorzieningen met het oog op een samenhangende aanpak ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus en de maatschappelijke impact hierop. De MCCb is tot nog toe tweemaal bijeengekomen.

Interdepartementale Commissie Crisisbeheersing (ICCb)

De ICCb is een Commissie waar Directeuren-Generaal onder voorzitterschap van de NCTV adviezen maakt voor de MCCb. Zo nodig en mogelijk neemt deze Commissie zelf besluiten.

Flexibel

Op uitnodiging kunnen deskundigen ICCb of MCCb bijwonen. ICCb en MCCb worden ondersteund en geadviseerd door een Interdepartementaal Afstemmingsoverleg (IAO). Dit IAO wordt naar behoefte ingezet en flexibel ingericht en samengesteld, bijvoorbeeld voor informatievoorziening, beeld- en oordeelsvorming, advies over specifieke aspecten, crisiscommunicatie of parlementaire verantwoording.

Nationaal Kernteam Crisiscommunicatie

Voor de organisatie en afstemming van de publieks –en crisiscommunicatie is het Nationaal Kernteam Crisiscommunicatie (NKC) actief.

Landelijk Operationeel Coördinatie Centrum

Het Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum (LOCC), bemenst door de Openbare Orde en Veiligheidskolommen (politie, brandweer, Geneeskundige Hulpverleningsorganisaties in de Regio (GHOR), Defensie en gemeente), zorgt voor een geïntegreerde benadering van de operationele aspecten van crisisbeheersing op nationaal niveau in het kader van primair openbare orde en veiligheid.

COVID-19 (bestuurlijk) afwegingskader evenementen

Het is belangrijk om met elkaar goede afspraken te maken om het Coronavirus in Nederland beheersbaar te houden. De afgelopen periode hebben zowel veiligheidsregio’s als het Rijk veel vragen ontvangen hoe om te gaan met evenementen. Dit ‘COVID-19 (bestuurlijk) afwegingskader evenementen’ is een hulpmiddel voor de besluitvorming door het bevoegd gezag over publieksevenementen.

Veiligheidsregio’s

De afweging en het besluit vereist lokaal maatwerk, waarbij ook rekening wordt gehouden met (landelijke) impact. Ook kan het afwegingskader organisatoren ondersteunen in het bepalen van de risico’s en/of de benodigde maatregelen. Het document is tot stand gekomen op verzoek van en in co-productie tussen de Rijksoverheid en veiligheidsregio’s. Het uitgangspunt van de Nederlandse aanpak op dit moment is dat evenementen doorgang vinden tenzij. Hiervoor biedt het afwegingskader handvatten.

Voor meer info

Updates over de voortgang en maatregelen rond het coronavirus zijn te vinden in het dossier op www.rijksoverheid.nl/coronavirus.Bron

Gerelateerde artikelen

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Blijf verbonden

0FansLike
0VolgersVolg
0AbonneesAbonneer

Laatste Nieuws