Nederland neemt extra maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren


Staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat overweegt circa 100 extra maatregelen door te voeren om de luchtkwaliteit in heel Nederland aan de Europese normen te laten voldoen, meldt ANP.

De staatssecretaris heeft samen met provincies en gemeenten het plan van aanpak opgesteld. Ze zijn van toepassing op zowel lokaal als nationaal niveau en variëren van extra investeringen in oplaadpunten voor elektrische auto’s tot het aanpakken van specifieke kruispunten waar de uitstoot van stikstofdioxide nog te hoog is. Gemeenten krijgen ook de mogelijkheid om de parkeertarieven voor schonere auto’s te verlagen.

De plannen zijn nog niet definitief. Het Nederlandse publiek kan de komende weken een oordeel geven over de plannen terwijl de kosten worden berekend.

Van Veldhoven benadrukte dat het niet het einddoel is van de Nederlandse regering om te voldoen aan de Europese luchtkwaliteitsnormen. “Het kabinet streeft naar de waarden die de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) hanteert”, zei ze in een brief aan het parlement, aldus de nieuwszender. Die normen zijn strenger dan de EU-normen. ‘De klus is nog niet af, dit is slechts een tussenstap.’

In januari riep de Gezondheidsraad Van Veldhoven op om met een “ambitieus plan” te komen om de luchtkwaliteit in Nederland te verbeteren. Nederland haalt volgens de Gezondheidsraad in het huidige tempo pas in 2030 de WHO-normen en zelfs dan zal de ‘deken van vervuiling’ in het land voor grote gezondheidsproblemen zorgen.

Milieugroep Milieudefensie heeft met verschillende rechtszaken geprobeerd de overheid te dwingen extra maatregelen te nemen tegen luchtverontreiniging.

In december verloor de milieugroep een rechtszaak waarin de organisatie de Nederlandse staat probeerde te dwingen te voldoen aan de WHO-normen voor luchtkwaliteit. De rechtbank oordeelde dat de regering voldoende maatregelen neemt en merkte op dat er geen verdragsbepaling is die de staat verplicht zich te houden aan de WHO-richtlijnen. Milieudefensie heeft aangekondigd in beroep te gaan tegen deze uitspraak.

Milieudefensie heeft in september ook een kort geding aanhangig gemaakt tegen Nederland, met de eis dat de regering werkt aan het minimaal voldoen aan de EU-luchtkwaliteitsnormen. In dat geval oordeelde de rechtbank dat de overheid een luchtkwaliteitsplan moest opstellen dat voldoet aan de Europese regels. Milieudefensie acht het plan van de regering onvoldoende.

Spring naar toolbar