8.5 C
Utrecht
zondag, februari 5, 2023

Provincie Utrecht sluit 2019 en 2018 af met positief resultaat – Utrecht

- Advertisement -


Foto: Steve Buissinne

Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht heeft de concept jaarrekeningen en jaarverslagen over 2018 en 2019 gepresenteerd aan Provinciale Staten. De concept jaarrekeningen sluiten met een positief resultaat van 5 miljoen euro in 2018 en 33,2 miljoen euro in 2019. Dat blijkt uit de concept jaarrekeningen en jaarverslagen, die het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht ter goedkeuring aan Provinciale Staten heeft voorgelegd. Naar verwachting krijgen beide jaarrekeningen op korte termijn de controleverklaring van de accountant.

Verantwoordelijk gedeputeerde Robert Strijk namens het college: “Ondanks de lastige omstandigheden rondom de totstandkoming ben ik blij dat we de concept jaarstukken 2018 en 2019 vandaag aan PS hebben kunnen sturen. Daaruit blijkt namelijk dat we er financieel goed voor staan. Deze uitgangspositie maakt het mogelijk om ook in de onzekere periode die voor ons ligt, de afgesproken ambities te blijven realiseren.”
In de jaarrekening is terug te zien dat verschillende factoren een rol hebben gespeeld bij totstandkoming van het resultaat. Zo zijn verscheidene lasten lager uitgevallen dan vooraf geraamd. Daarnaast werden sommige budgetten niet uit gegeven vanwege vertraging of uitstel van projecten. Ook viel op dat er minder is gebruikt voor subsidies. Alles bij elkaar opgeteld komt dit op een bedrag van ruim 38 miljoen euro. Dit bedrag zal worden toegevoegd aan de reserves. GS leggen aan PS voor om bijna 19 miljoen euro te bestemmen voor een aantal voorstellen. Tot slot wordt het weerstandsvermogen van de provincie hoger, zodat wijziging van financiële risico’s vanwege de Corona-crisis, opgevangen kunnen worden.
Op het gebied van ruimtelijke ordening werden in met de uitwerking van het Koersdocument Omgevingsvisie en Omgevingsverordening belangrijke investeringen gedaan voor toekomstig ruimtegebruik. Ook werd in 2018 de Landbouwvisie vastgesteld. Deze heeft tot doel een circulaire en natuur-inclusieve landbouw te realiseren die naast klimaat-neutraal ook economisch rendabel is. Een ander noemenswaardig punt in het verslagjaar zijn 31 energieprojecten die gefinancierd zijn uit het gelanceerde energiefonds. De verkeersveiligheid kreeg inspanning en aandacht middels de versnellingsagenda. Tenslotte kan met trots worden teruggekeken op de nominatie voor de status van UNESCO werelderfgoed voor de ‘Hollandse Waterlinies’. De nominatie werd vastgesteld door alle betrokken provincies en vervolgens door het kabinet ingediend bij UNESCO.
In 2019 ging het huidige college van gedeputeerde staten van start met de wens om de provincie groener, duurzamer en vitaler te maken. Rondom de eerste werkdag van het college belandde de stikstofproblematiek en de grondproblematiek op de bestuurlijke agenda. Naast deze uitdagingen werden in het verslagjaar bouwprojecten en gebiedsontwikkelingen versneld. Ook is vorig jaar nieuwe natuur gecreëerd en leerden ongeveer 8000 kinderen middels tientallen groenprojecten meer over de natuur. In december ging tram 22 –beter bekend als de Uithoflijn— voor het eerst rijden. Daarnaast werden tevens ruim 600 stallingsplekken voor fietsen op verschillende regiostations en haltes voor Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV’s) geopend. Vermeldenswaardig is tot slot, het nieuwe programmaplan Energietransitie 2020-2025. Met dit plan gaat in de toekomst enerzijds minder energie gebruikt worden en anderzijds meer energie bespaard worden, waarmee de provincie in 2040 energie-neutraal kan worden.
De accountant werkt momenteel aan de laatste stappen van het controleproces van de jaarrekeningen. Bespreking in PS kan plaatsvinden zodra de controleverklaring van de accountant is afgegeven. De concept jaarrekeningen en jaarverslagen worden op 8, 13 en 15 juli besproken door PS.
Het op dit moment nog ontbreken van een controleverklaring wordt mede veroorzaakt doordat extra aandacht en tijd nodig was om adequate en betrouwbare informatie op de juiste manier in de jaarstukken te verwerken. De organisatie werkt aan de verbetering van de financiële functie, waardoor de realisering van financiële rapportages komende jaren sneller kan verlopen. Tot slot speelt de overstap naar een nieuwe accountant een rol en is ook de controle complex vanwege de samenhang tussen de 2 jaarrekeningen. Het college zet volop door met het versterken van de bedrijfsvoering en financiële processen.

Bron

Gerelateerde artikelen

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Blijf verbonden

0FansLike
0VolgersVolg
0AbonneesAbonneer

Laatste Nieuws