Verbod op transport van nertsen en bezoeken aan stallen na Covid-onderzoek

[ad_1]

Mink mag niet meer vervoerd worden in Nederland, noch kunnen mensen de dieren op boerderijen bezoeken, blijkt uit een brief van twee vooraanstaande ministers die donderdag aan het parlement is gericht.

De nieuwe richtlijnen, opgesteld door respectievelijk de ministers van Volksgezondheid en Landbouw, Hugo de Jonge en Carola Schouten, zijn ontworpen om het risico op overdracht van dier op mens van Covid-19 te minimaliseren. In feite maken ze een einde aan het transport van nertsen en nertsmest, zorgen ze ervoor dat er hygiëneprotocollen zijn voor mensen die aan de dieren worden blootgesteld en verbieden ze bezoekers om stallen te betreden waar nertsen worden gehouden.

‘Deze maatregelen hebben betrekking op alle nertsenbedrijven in Nederland en niet alleen op die waar een infectie is aangetroffen’, aldus de ministers.

Daarnaast bepalen de richtlijnen dat nertsenhouders zoveel mogelijk moeten voorkomen dat honden, katten en fretten nertsenbedrijven binnenkomen en verlaten, en bevelen aan dat nertsenhouders met ziektesymptomen worden getest op Covid-19.

Schouten en De Jonge voegden toe dat zij na de bijeenkomst van de zoönosearm van het Outbreak Management Team volgende week een vollediger advies zullen opstellen. ‘Alle denkbare maatregelen worden overwogen. We informeren het Huis [of Representatives] hierover volgende week zo spoedig mogelijk “, schreven ze.

Het nieuws volgt na weken van bezorgdheid over het risico van de overdracht van nerts naar de mens van het nieuwe coronavirus, waarbij Schouten vorige week beweerde dat een verband tussen beide plausibel is. Eerder deze maand heeft de overheid ook screening op Covid-19-antistoffen verplicht gesteld voor nertsenhouders, om het risico in de gaten te houden.

[ad_2]

Plaats een reactie