4.2 C
Utrecht
zondag, januari 29, 2023

Wetswijzigingen 2020: ondernemerschap

- Advertisement -


De Nederlandse regering voert een groot aantal regels, voorschriften en wetswijzigingen door om middernacht op 1 januari om middernacht. Hieronder volgt een overzicht van de wijzigingen die zijn aangebracht in de categorie Ondernemerschap:

MKB-eigenaren

Eenmanszaken in Nederland krijgen eind 2019 een nieuw btw-identificatienummer voor communicatie met klanten en leveranciers. Het btw-nummer is een alternatief voor het huidige btw-nummer, dat het burgerservicenummer (BSN) bevat. Het gebruik van het btw-nummer in plaats van het btw-nummer is bedoeld om de privacy te verbeteren en het risico op identiteitsfraude te verminderen. Vanaf 1 januari hebben eenmanszaken dus twee btw-nummers: een btw-nummer voor communicatie met klanten en leveranciers en een btw-nummer voor communicatie met de belastingdienst. Meer informatie hier.

De bijstandsuitkering voor zelfstandigen (Bbz) wordt per 1 januari op een aantal punten aangepast. Op dit moment kunnen ondernemers van 55 jaar en ouder met een niet-levensvatbaar bedrijf deze uitkering tot aan de pensioengerechtigde leeftijd ontvangen. Maar aangezien het doel van dit voordeel is dat ondernemers hun bedrijf voortzetten en uiteindelijk geen ondersteuning meer nodig hebben, zal deze afzonderlijke regeling worden afgeschaft. Binnenvaartondernemers kunnen vanaf 1 januari Bbz aanvragen bij hun woongemeente in plaats van bij een centrale gemeente. De mogelijkheid om met terugwerkende kracht Bbz aan te vragen vervalt per 1 januari.

De regeling voor kleine ondernemers (KOR) wordt per 1 januari gemoderniseerd. Ondernemers die momenteel minder dan 1.883 euro btw in één jaar betalen, kunnen belastingvermindering of vrijstelling van btw krijgen. Vanaf volgend jaar geldt de KOR voor ondernemers met een omzet tot 20 duizend euro in Nederland per jaar. Deze kleine ondernemers kunnen kiezen voor een vrijstelling van omzetbelasting, wat inhoudt dat zij geen btw aan hun klanten in rekening brengen en dus geen btw meer op hun rekening kunnen opnemen. Ook hoeven zij geen btw-aangiftes meer in te dienen en zijn vrijgesteld van de bijbehorende administratieve verplichtingen. Aan de andere kant kunnen ze de btw die andere ondernemers hen in rekening brengen niet aftrekken. Meer informatie hier.

Vanaf 2020 wordt de zelfstandigenaftrek geleidelijk verlaagd naar 5 duizend euro in 2028. Dit gebeurt in acht stappen van elk 250 euro en één stap van 280 euro. De stap van 2020 brengt de vergoeding van 7.280 euro naar 7.030 euro. Door de uitkering voor zelfstandigen te verminderen, wil de overheid de fiscale verschillen tussen zelfstandigen en werknemers verkleinen.

Een pakket maatregelen dat volgend jaar wordt geïmplementeerd, is bedoeld om de betalingsverplichtingen voor zieke werknemers gemakkelijker te beheren en goedkoper te maken voor ondernemers met kleine en middelgrote bedrijven. Een MKB-ziekteverzekering is bedoeld om werkgevers te ondersteunen bij hun re-integratieverplichting jegens een zieke werknemer. De verzekering dekt financiële risico’s en helpt werkgevers met de verplichtingen en plichten in verband met loondoorbetaling bij ziekte. Er zal ook een vergoeding zijn voor de kosten van loondoorbetaling van in totaal 450 miljoen euro. Vooral kleine werkgevers profiteren van deze vergoeding.

Alle ondernemers

Het belastingtarief op winst uit aanmerkelijk belang stijgt per 25 januari van 25 procent naar 26,25 procent. In 2021 is dit tarief 26,90 procent. Degenen met een aanmerkelijk belang in een bedrijf – minimaal 5 procent van de aandelen van een bedrijf – worden belast in box 2 van de inkomstenbelasting.

Anders dan eerder gepland, wordt het hoge vennootschapsbelastingtarief in 2020 niet verlaagd en blijft het 25 procent. Maar het tarief voor de eerste 200 duizend euro winst daalt van 19 procent in 2019 naar 16,5 procent in 2020.

De overheid verhoogt de algemene heffingskorting – een korting op de inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen – in 2020 en in 2021. Iedereen heeft recht op de algemene heffingskorting – hoeveel krediet u krijgt, hangt af van uw inkomen. Lagere inkomens krijgen meer korting dan hogere inkomens.

Ondernemers die de grens overgaan met andere EU-landen, zullen profiteren van vereenvoudigde regels over wie btw betaalt, waar en wanneer. Vanaf 1 januari zijn deze btw-regels voor verschillende EU-landen hetzelfde.

Ondernemers die investeren in energiebesparing kunnen in 2020 ook een vergoeding krijgen voor investeringen die de CO2-uitstoot verminderen, zoals warmte-infrastructuur. In 2019 gold deze Energie-investeringsaftrek alleen voor energiebesparende technologieën.

Ondernemers die werken aan ontwikkelings- of onderzoeksprojecten kunnen volgend jaar vier keer per jaar een deel van de kosten en uitgaven vergoed krijgen via de WBSO-regeling voor belastinginnovatie, in plaats van drie keer per jaar. De aanvraag zal ook minder vooraf moeten worden ingediend.

Goed nieuws voor de klanten van ondernemers die e-books verkopen. Vanaf 1 januari 2020 vallen digitale boeken, kranten en tijdschriften onder het lage btw-tarief van 9 procent. Het gaat om de elektronische levering of uitlening van een boek, dagblad, weekblad, tijdschrift of andere publicaties die minimaal driemaal per jaar verschijnen.

Ondernemers die een verzekering hebben die de loondoorbetaling aan zieke werknemers dekt, hoeven in 2020 over deze verzekering geen assurantiebelasting te betalen.

Op 1 januari verandert de fiscale regeling voor het privégebruik van bedrijfsfietsen om het voor werkgevers gemakkelijker te maken om hun werknemers privé een bedrijfsfiets te laten gebruiken. De werkgever betaalt de fiets en meestal de onderhouds- en reparatiekosten, de werknemer krijgt een aanvulling op het salaris waardoor de werknemer een paar euro extra belasting per maand betaalt. De bijtelling is 7 procent boven de consumentenadviesprijs van de fiets en accessoires per jaar. De werkgever telt dit bedrag op bij het salaris en de werknemer betaalt er belasting over, maar hoeft geen eigen fiets te kopen en te onderhouden. Meer informatie hier.

Agro-ondernemers

In 2020 zal een bedrijfsacquisitiefonds voor startende land- en tuinbouwers worden gelanceerd om startende land- of tuinbouwers te helpen een duurzaam en toekomstbestendig bedrijf te creëren. De Asset Enhancing Credit Guarantee Scheme zal agrarische ondernemers helpen met financiering op basis van een toekomstgericht businessplan. Meer informatie hier.

Bedrijven die plantaardig teeltmateriaal verhandelen, zullen volgend jaar met nieuwe regels worden geconfronteerd, bedoeld om de EU beter te beschermen tegen schadelijke organismen. De huidige Europese fytosanitaire richtlijn wordt vervangen door twee nieuwe Europese verordeningen: de fytosanitaire verordening en de controleverordeningen. Dit betekent dat meer planten een “plantenpaspoort” nodig hebben, dat er een nieuwe classificatie van schadelijke organismen komt, dat bedrijven die teeltmateriaal planten, in een nationaal bedrijfsregister worden geregistreerd en dat er nieuwe import- en exportprocedures komen.

Voor ondernemers in de landbouwsector wil de overheid een brede verzekering tegen extreem weer aantrekkelijker maken. De belasting van 21 procent op deze verzekeringspremie wordt daarom afgeschaft. Op deze manier hoopt de regering dat meer boeren deze verzekering gaan afsluiten, zodat ook de premie kan worden verlaagd. Een brede weersverzekering verzekert boeren tegen schade aan gewassen veroorzaakt door extreem weer zoals droogte, hagel, zware regenval, sneeuw en verlichting. Meer informatie hier.

Andere regels die van invloed zijn op veel werknemers

Vanaf 1 januari zijn bestuurlijke boetes niet meer aftrekbaar van de vennootschapsbelasting of inkomstenbelasting. Werkgevers zullen deze boetes ook niet langer belastingvrij kunnen terugbetalen aan werknemers.

De overheid verhoogt de arbeidskorting – een belastingverlaging voor iedereen in Nederland die werkt – voor de jaren 2020 tot 2022.

Het kabinet wil in 2020 in plaats van 2021 de overgang naar twee belastingschijven, in plaats van drie belastingschijven, introduceren. Vanaf volgend jaar komt er één belastingtarief (37,35 procent) voor alle inkomens tot 68.507 euro en één belastingtarief (49,5 procent) voor alle inkomens daarboven. Meer informatie hier.

Werkgevers kunnen werknemers vanaf volgend jaar meer belonen door een bredere regeling arbeidskosten (WKR). Werkgevers zullen hun personeel tot 2000 euro hogere belastingvrije vergoedingen en voordelen kunnen geven. Momenteel kunnen werkgevers tot 1,2 procent van de loonsom belastingvrij betalen – het loon van alle werknemers samen. Deze vrije ruimte wordt voor de eerste 400 duizend euro van de loonsom volgend jaar op 1,7 procent gebracht. Voor elk bedrag boven de 400 duizend euro blijft het huidige percentage van 1,2 procent van toepassing. Meer informatie hier.

Volgend jaar wordt de Wet arbeidsmarkt in evenwicht gebracht. Deze wet is bedoeld om de kloof tussen vaste en flexibele werknemers te verkleinen. Het bevat maatregelen voor flexibel werk, ontslagrecht en werkloosheidsuitkeringen. Werkgevers betalen bijvoorbeeld een lage werkloosheidsverzekeringspremie voor vaste werknemers en een hoge werkloosheidspremie voor flexwerkers. Het verschil tussen de premies is 5 procent. Werknemers komen in aanmerking voor een transitievergoeding vanaf hun dag van toeval, in plaats van de huidige na twee jaar bij een bedrijf. Bij ontslag ontvangt een transitievergoeding gelijk aan een derde van een maandsalaris per gewerkt jaar. Werkgevers met minder dan 25 werknemers die hun bedrijf moeten sluiten omdat ze met pensioen gaan, ziek zijn of sterven, kunnen een vergoeding ontvangen voor de transitievergoeding. Werkgevers kunnen personeelsleden langer op een tijdelijk contract houden en kunnen uitzendkrachten opnieuw in dienst nemen na een onderbreking van 3 maanden in plaats van 6 maanden. Oproepkrachten moeten minimaal 4 dagen van tevoren worden geïnformeerd. En payrollmedewerkers moeten minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden krijgen als werknemers in dienst van de werkgever. Meer informatie is te vinden hier.

De bruto bedragen van het wettelijk minimumloon stijgen per 1 januari. Voor fulltime werknemers van 21 jaar en ouder bedraagt ​​het bruto minimumloon 1.653 euro per maand, of 381,60 euro per week, of 76,32 euro per dag. Meer informatie, inclusief bedragen voor het minimumloon voor jongeren, is te vinden hier.

Andere regels die van invloed zijn op sommige ondernemers

Ondernemers die in Nederland buitenlands afval storten of verbranden, zullen daar volgend jaar afvalbelasting over moeten betalen. Ongeveer 25 procent van het in Nederland gedumpte of verbrande afval komt uit het buitenland. Meer informatie hier.

Wie met een vergunning liefdadigheidsloterijen organiseert, moet straks minder aan het goede doel betalen. In 2020 hoeft slechts 40 procent van de verkochte loten te worden betaald aan het goede doel, in plaats van de huidige 50 procent, dankzij een wijziging van het Kansspelbesluit.

Gerelateerde artikelen

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Blijf verbonden

0FansLike
0VolgersVolg
0AbonneesAbonneer

Laatste Nieuws